Projekt Blisko: z biblioteką-bliżej kultury. Rozkład jazdy

Polkowicka Biblioteka uzyskała 100 tysięcy zł dofinansowania na zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury BLISKO – Biblioteka/ Lokalność/ Inicjatywy/ Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność.

Projekt rozpoczął się we wrześniu i potrwa do końca przyszłego roku. Jego celem jest wzmocnienie potencjału polkowickiej Biblioteki, jako instytucji jednoczącej społeczność lokalną, poprzez angażowanie jej w aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych i promujących czytelnictwo. Poprzez szkolenia chcemy rozwijać kompetencje pracowników Biblioteki oraz partnerów, w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnych oraz potencjału kulturowego mieszkańców, a co za tym idzie do wypracowania nowoczesnej oferty kulturalnej odpowiadającej na ich potrzeby.

Adresatami projektu są różne grupy wiekowe odbiorców z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które w niewielkim stopniu korzystają z oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz informacyjnej.

Nasze działania wzmocnią rolę Biblioteki jako “trzeciego miejsca” angażującego społeczność lokalną. Do udziału w projekcie zapraszamy wielu partnerów, którzy będą wspierać nasze inicjatywy na rzecz promowania kultury i czytelnictwa.