Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego zadania w I roku realizacji programu BLISKO (2021-2022). Wiele się działo!
  • “Bliżej Biblioteki” – spotkania edukacyjno-animacyjne wspierające rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnościami,
  • “Kulturalne Bajeczkowo” – cykl spotkań edukacyjno-animacyjnych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz rodziców/opiekunów,
  • “Książka w grze”- warsztaty projektowania mobilnej gry dla młodzieży i premiera gry powarsztatowej,
  • Szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów,
  • Diagnoza społeczno-kulturalna.
 
Polkowicka Biblioteka uzyskała 100 tysięcy zł dofinansowania na zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury BLISKO – Biblioteka/ Lokalność/ Inicjatywy/ Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność.
Projekt rozpoczął się we wrześniu i potrwa do końca przyszłego roku. Jego celem jest wzmocnienie potencjału polkowickiej Biblioteki, jako instytucji jednoczącej społeczność lokalną, poprzez angażowanie jej w aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych i promujących czytelnictwo.
 
Adresatami projektu są różne grupy wiekowe odbiorców z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które w niewielkim stopniu korzystają z oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz informacyjnej.
 
Poprzez szkolenia rozwijamy kompetencje pracowników Biblioteki oraz partnerów, w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnych oraz potencjału kulturowego mieszkańców, a co za tym idzie do wypracowania nowoczesnej oferty kulturalnej odpowiadającej na ich potrzeby.
 
Nasze działania mają na celu wzmacnianie roli Biblioteki jako “trzeciego miejsca” angażującego społeczność lokalną. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wielu partnerów, którzy wspierali nasze inicjatywy na rzecz promowania kultury i czytelnictwa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie „Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”