Diagnoza - projekt Blisko

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem “Diagnoza społeczno-kulturalna pod kątem oferty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach”.

Omówiona w niniejszym dokumencie diagnoza przeprowadzona została na potrzeby realizacji zadania
„Z biblioteką – bliżej kultury” realizowanego w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Głównym celem badań była identyfikacja zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Polkowice. Diagnoza została przeprowadzona, aby dowiedzieć się jak postrzegana jest kultura i jakie są potrzeby kulturalne mieszkańców, czego oczekują od biblioteki, co zrobić by biblioteka sprostała tym oczekiwaniom oraz jak rozbudzić potrzeby działań kulturalnych mieszkańców i jak je skutecznie kształtować.

Zadanie „Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
okładka- Diagnoza społeczno-kulturalna pod kątem oferty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach