Wielka Zbiórka Książek

Informacja o akcji.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach włączyła się do Wielkiej Zbiórki Książek organizowanej przez Fundację Zaczytani.org

Pod patronatem ministerstw, najważniejszych instytucji kultury i prezydentów siedmiu dużych miast Polski przez pięć tygodni zbierane będą książki m.in. w placówkach oświaty, urzędach miast, teatrach, muzeach, klubokawiarniach i placówkach instytucji biznesowych. Zbiórce książek towarzyszą wystawy Zaczytanych Ławek oraz liczne wydarzenia czytelnicze.

Zebrane książki – dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w siedmiu miastach – są sortowane i porządkowane w księgozbiory dedykowane poszczególnym instytucjom i placówkom. Paczki z książkami trafiają do szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, świetlic środowiskowych, centrów krwiodawstwa, domów samotnej matki. Książki, których stan techniczny nie pozwala na przekazanie placówkom, trafiają na akcje bookcrossingowe.