Wielka zbiórka książek zakończona sukcesem. Dziękujemy!

Dziękujemy, że byliście z nami! 6 kartonów o wymiarach: dł. 46 cm, szer. 37 cm, wys. 37 cm, w tym: 3 kartony książek dla dzieci, 3 kartony książek dla dorosłych o łącznej wadze 135,82 kg wyruszyły w drogę do Warszawy, magazynu Fundacji Zaczytani.org

Każda oddana książka to powiększenie księgozbioru,

dzięki którym tworzymy Zaczytane Biblioteki dla dzieci

w szpitalach i placówkach pomocowych.

Polkowiccy Bibliotekarze serdecznie dziękują za dołączenie do Wielkiej Zbiórki Książek.