Już 11 kwietnia spotykamy się w Bibliotece na fascynujących warsztatach słowno-logicznych.

Poprowadzi je Leszek Rydz – organizator turniejów szaradziarskich, gier terenowych, szkoleń z zakresu geocoachingu i questingu. Pasjonat książek.

W trakcie warsztatów będziemy poszerzać słownictwo, udoskonalać zdolność kojarzenia oraz logicznego myślenia.

Inicjatywa na warsztaty literackie została wyłoniona w „Targach inicjatyw”- konkursie na działania inicjowane przez społeczność lokalną.

____________________________________________________________________________________

Zadanie „Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”