Warsztaty Zawadka

Już 13 kwietnia 2022 dwie grupy młodzieży spotkają się na warsztatach mentalnych z Michałem Zawadką.

Michał Zawdaka- autor, mówca, trener w jednym. Człowiek, którego pragnieniem i potrzebą duszy stało się edukowanie dzieci i młodzieży w obszarze rozwoju osobistego i społecznego poprowadzi warsztaty

CHCĘ BYĆ KIMŚ! CZYLI JAK OSIĄGAĆ CELE W CZASACH, GDY WSZYSCY DOOKOŁA MAJĄ WYWALONE

  • odkryjemy, czy poczucie własnej wartości i świadomości kłóci się z przynależnością do grupy?
  • dowiemy się, czy pasja i zainteresowania to powód do wstydu?
  • staniemy się zwycięzcami, bo życie nie ma ławki rezerwowej przekonamy się, że sukces to nie zadanie testowe poznamy sztukę wyznaczania i osiągania celów
  • odkryjemy potęgę wytrwałości i cierpliwości przekonamy się, jak dostrzec w sobie siłę i piękno
Celem programu, którym zarządza Instytut Książki, jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

_______________________________________________________________________________________

Zadanie „Nowe horyzonty kultury” realizowane jest w projekcie Instytutu Książki w ramach Promocji Czytelnictwa 2022