Warsztaty czytania wrażeniowego - palakat z e zdjęciem autorki oraz zdjęcie kobiety czytającej dziecku

Kontynuujemy cykl bezpłatnych warsztatów z Małgorzatą Swędrowską pn. „Czytanie wrażeniowe” dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, rodziców/opiekunów oraz bibliotekarzy. Warsztaty odbędą się w środę 8 czerwca 2022 roku  w siedzibie naszej Biblioteki przy ulicy Skalników 6.

Pierwsza grupa uczestników w godzinach 900 – 1100 .

Druga grupa uczestników w godzinach 1115 – 1315 .

Chęć uczestnictwa w jednym warsztacie – pierwsza albo druga grupa do wyboru – prosimy deklarować drogą e-mailową: n.moroz@mgbp.pl do dnia 6 czerwca 2022 roku.
Ilość miejsc ograniczona.

Małgorzata Swędrowska: twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, animatorka warsztatów literackich
i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym,  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, trenerka PSPiA KLANZA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

___________________________________________________________________________________________________

Zadanie „Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury  ramach programu BLISKO (2021-2022).

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”