konkurs poetycki
Zapraszamy do udziału w konkursie literackim W KILKU STROFACH O… KSIĄŻCE EDYCJA DOLNOŚLĄSKA
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego od 10 roku życia wzwyż.
Ocenie podlegają:

forma wypowiedzi – wiersz  (biały, rymowany)

zgodność treści  z tematem konkursu

poprawność ortograficzna

walory artystyczne, fantazja, wyobraźnia, wrażliwość

_______________________________________________________________________________________

Zadanie „Nowe horyzonty kultury” realizowane jest w projekcie Instytutu Książki w ramach Promocji Czytelnictwa 2022