Kształtowanie nawyków czytelniczych oraz Diagnoza, teoria generacji

Młodzi czytelnicy – jak o nich zabiegać, jak zrozumieć, jak sprawić aby przyszli, jak z nimi rozmawiać? Te pytania pozostawały w centrum uwagi licznej grupy bibliotekarzy publicznych i szkolnych uczestniczących w dzisiejszym szkoleniu „Teoria generacji, budowanie oferty dla młodego czytelnika, warsztaty dla młodzieży, praca z nastolatkiem”

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

#ministerstwokulturydziedzictwanarodowegoisportu
Narodowe Centrum Kultury
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Polkowice

Good Books