Bajeczkowo

 

Bajeczkowo

Bajkowe spotkania dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców oparte na głośnym czytaniu i dobrej zabawie animacyjnej. Działania kierowane są na rozwój intelektualny, ruchowy i społeczny najmłodszych.

Spotkania odbywają się cyklicznie w danym roku szkolnym. Spotykamy się raz w miesiącu w wybrane wtorki, o godz. 16.30. Zajęcia trwają ok. godziny. Opiekunowie dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie.

Zapisy na Bajeczkowo zbieramy już po przerwie wakacyjnej. Natomiast z uwagi na zdarzenia losowe, jak choroba, wyjazdy itd., występuje rotacja uczestników, w związku z czym cały czas zbieramy zgłoszenia osób chętnych do udziału w spotkaniach na listę rezerwową.


Zapraszamy do zapisów pod nr tel. 76 723 96 73 lub osobiście w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Biblioteki.
Zapisy na warsztaty wiążą się z podpisaniem przez opiekuna prawnego dziecka deklaracji uczestnictwa w zajęciach oraz klauzuli informacyjnej.

Ilość miejsc ograniczona. Spotkania są bezpłatne

Koordynatorka: Monika Tarnowska

Koordynatorka:
Monika Tarnowska

Nie potrzeba jej kompasu, by odnaleźć się w gąszczu technologicznych, informatycznych nowinek oraz przeróżnych programów graficznych. Zna też tajemny język najmłodszych czytelników i dlatego tak dobrze dogaduje się z nimi w Bajeczkowie.

Strony w dziale:

Strony w dziale: