Klauzula informacyjna Newsletter

źródło grafiki: Internet https://pixabay.com/

Paragraf i młotek sędziowski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy:


Kto jest administratorem Pani/Pana danych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach z siedzibą przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

Skąd dane zostały pozyskane ?

Dane, których Biblioteka jest Administratorem zostały przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, poprzez wpisanie adresu e-mail w formularz rejestracji subskrypcji newslettera.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.

Kto będzie odbiorcą Pan/Pani danych ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy oraz wyłącznie zaufane podmioty świadczące usługi dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.

Jak długo Pana/Pani dane będą przetwarzane ?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony chyba, że zrezygnuje Pani/Pan z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newslettera.

Prawa osób, których dane dotyczą.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy musze podać dane żeby zapisać się do Newslettera ?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usługi newsletter.

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
ul. Skalników 6,
59-101 Polkowice
lub email: iod@mgbp.pl

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: