Plakat wydarzenia "Spotkania ze sztuką” z Szymonem Telukiem

„Spotkania ze sztuką” z Szymonem Telukiem to warsztaty rysunkowe, ale połączone z wykładami z historii sztuki. Podczas pierwszego spotkania wykład wzbogaciły elementy historii architektury, bowiem poświęcony był tematowi weduty, czyli pejzażu miejskiego. Prowadzący zajęcia zwrócił uwagę na tzw. sztafaż, czyli to wszystko, co uzupełnia bloki domów, czyni z przedstawionej przestrzeni postać miasta, w którym żyją ludzie. Pokazał, jak oddać w rysunku – nawet bardzo pobieżnym – charakter i cechy materiałów, z jakich dom zbudowano. W następnym kroku omawialiśmy zasady perspektywy zbieżnej, która pozwala pokazać, przestrzeń w pejzażu miasta oraz wykonywaliśmy ćwiczenia w przedstawianiu prostopadłościanów w perspektywie zbieżnej w jednym punkcie. Podczas kolejnego wyzwania – uczestnicy rysowali domy rosnące wzdłuż ulicy z uwzględnieniem tego, które są bliżej, które dalej, dzieląc je na kondygnacje, uzupełniając elementami sztafażu.

Tematem drugiego spotkania była – martwa natura. Motyw znany jest każdemu z wielu dzieł sztuki, ale okazało się, że zawiera on wiele niuansów, na które prowadzący warsztaty zwrócił uwagę, przytaczając liczne informacje z historii sztuki. W części ćwiczeniowej rysownik zwracał uwagę na umiejętność przedstawiania w rysunku przedmiotów jako konkretnych brył istniejących w przestrzeni. Przedstawieniu tych brył w przestrzeni pomaga ich odpowiednie oświetlenie, czyli światłocień. Niemniej ważny jest też kolor i natężenie światła. Podczas analizowania zagadnienia prowadzący pokazywał zasady klasycznej kompozycji trójdzielnej, mówił o konieczności wyeksponowania tzw. dominanty kompozycyjnej. Zaznaczał, że ważne jest aby w obrazie różnicować kształt i wielkość przedmiotów, unikać powtarzalności, zaskakiwać zestawieniami. Każdy uczestnik próbował skomponować samodzielnie kilka przykładów z zastosowaniem podanych zasad.

Warsztaty niezwykle ciekawe i owocne. Uczestnicy obiecali ćwiczyć w domu, aby osiągnąć choć ułamek tej sprawności w rysowaniu, jaką zaprezentował Szymon Teluk. Podziwiają tę sprawność, trafność, precyzję i wyobraźnię. Na koniec warsztatów uczestnicy dostali jeszcze garść dobrych rad, lektur do poczytania, filmów do obejrzenia, tytuły obrazów do studiowania (m.in. Canaletto!!!). Jak zapewnia rysownik – każdy może się nauczyć sprawnie rysować.


Cykl warsztatów artystycznych realizujemy pn. “Spotkania z pasją”. Jest to inicjatywa społeczności lokalnej, która została wyłoniona w “Targach inicjatyw” w ramach zadania „Z biblioteką – bliżej kultury” realizowanego w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022), dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.