Bajkowe poranki

To cykl spotkań czytelniczych, które odbywają się od wielu lat w żłobku oraz polkowickich przedszkolach. Spotkania z dziećmi wspierają i propagują ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

Koordynatorka:
Urszula Przychodzeń

Bibliotekarka rozpoznawalna wśród najmłodszych. Inicjatorka i popularyzatorka głośnego czytania. Swoją wszechstronną wiedzą, biegłym posługiwaniem się narzędziami informacyjnymi i aparycją sprawia, że niezdecydowany czytelnik dokonuje trafnego wyboru. Z pasją gra na pianinie i organach, a muzyka dla niej jest lekiem na całe zło.


Bajkowe spotkania

Zajęcia z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego w Tarnówku, propagujące książkę poprzez głośne czytanie oraz zajęcia animacyjno-edukacyjne.

Koordynatorka:
Anna Pawlasta

Bibliotekarka przygotowuje i prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej, organizuje zabawy animacyjno-kulturalne dla dzieci, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. Posiadająca dużą wiedzę z zakresu literatury kryminalnej i grozy.


Konkurs czytelniczy „Uśmiech na co dzień od…”

Konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych lubiących czytać, więcej wiedzieć, rywalizować! Niepowtarzalnym atutem tego konkursu jest spotkanie uczestników z pisarzem i możliwość rozszerzania wiedzy poprzez dyskusję.

Koordynatorka:
Małgorzata Dobrowolska

Kierownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego. Prywatnie entuzjastka i popularyzatorka sportowego trybu życia, równie energicznie aktywizuje i zachęca ludzi do wspólnego działania, pasją do książek potrafi zafascynować czytelnika w każdym wieku.


KreaTYwni

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-11 lat, pokazujące jak dzięki książce możemy bawić się sztuką oraz rozwijać wyobraźnię, a przy tym w kreatywny sposób spędzać wolny czas.

Koordynatorka:
Anna Szafran

Bibliotekarka z niezwykłym talentem plastycznym, jej prace często stanowią dekorację spotkań i wernisaży. Zaś poczucie humoru sprawia, że dzieci czują się wyjątkowo podczas działań bibliotecznych, które prowadzi.


Bajeczkowo

Bajkowe spotkania dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców oparte na głośnym czytaniu, warsztatach ze specjalistami i dobrej zabawie animacyjnej. Działania kierowane są na rozwój intelektualny, ruchowy i społeczny najmłodszych.

Monika Tarnowska

Koordynatorka:
Monika Tarnowska

Nie potrzeba jej kompasu, by odnaleźć się w gąszczu technologicznych, informatycznych nowinek oraz przeróżnych programów graficznych. Zna też tajemny język najmłodszych czytelników i dlatego tak dobrze dogaduje się z nimi w Bajeczkowie.


Edukacja czytelnicza

Proponujemy szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych dla dzieci, które korelują z programem nauczania. Wykwalifikowana kadra prowadzi lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej.

Koordynatorzy: bibliotekarze

Polkowiccy Bibliotekarze – wykwalifikowana kadra zaskakująca pomysłami, kreatywnością, dbająca o niepowtarzalną atmosferę w Bibliotece.


Dzieci w bibliotece

Edukacja medialna i międzykulturowa

Warsztaty kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej poszerzające kompetencje medialne oraz wiedzę na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zajęcia, podczas których dzieci poznają polskie zwyczaje, kulturę innych krajów, uczą się tolerancji i szacunku oraz zdobywają wiedzę o świecie.

Monika Tarnowska

Koordynatorka:
Monika Tarnowska

Nie potrzeba jej kompasu, by odnaleźć się w gąszczu technologicznych, informatycznych nowinek oraz przeróżnych programów graficznych. Zna też tajemny język najmłodszych czytelników i dlatego tak dobrze dogaduje się z nimi w Bajeczkowie.


Spotkania z ciekawymi ludźmi

Organizujemy w Bibliotece oraz na terenie szkół i przedszkoli szereg spotkań autorskich z twórcami książek dla dzieci i młodzieży, przedstawicielami różnych zawodów, z pasjonatami i hobbystami.

Koordynatorzy: bibliotekarze

Polkowiccy Bibliotekarze – wykwalifikowana kadra zaskakująca pomysłami, kreatywnością, dbająca o niepowtarzalną atmosferę w Bibliotece.


Akcje czytelnicze

Inspirujemy, działamy i animujemy organizując imprezy otwarte w Bibliotece dotyczące bieżących świąt i wydarzeń. Pojawiamy się z ofertą czytelniczą i animacyjną w różnych miejscach na terenie Polkowic, urozmaicając zabawy plenerowe dla dzieci.

Koordynatorzy: bibliotekarze

Polkowiccy Bibliotekarze – wykwalifikowana kadra zaskakująca pomysłami, kreatywnością, dbająca o niepowtarzalną atmosferę w Bibliotece.


Ferie w bibliotece

Ferie w Bibliotece

Tematyczne zajęcia dla dzieci oparte na wszechstronnym rozwoju najmłodszych naszych użytkowników, rozbudzające kreatywność, twórcze myślenie i pogłębianie wiedzy poprzez doświadczenia w zabawie.

Monika Tarnowska

Monika Tarnowska

Nie potrzeba jej kompasu, by odnaleźć się w gąszczu technologicznych, informatycznych nowinek oraz przeróżnych programów graficznych. Zna też tajemny język najmłodszych czytelników i dlatego tak dobrze dogaduje się z nimi w Bajeczkowie.

          Anna Szafran

Bibliotekarka z niezwykłym talentem plastycznym,
jej prace często stanowią dekoracje spotkań
i wernisaży. Zaś poczucie humory sprawia, że dzieci
czują się wyjątkowo podczas działań bibliotecznych, które prowadzi.


Projekty czytelnicze

Realizujemy działania w ramach projektów międzynarodowych, ogólnopolskich, autorskich, kierowanych do dzieci m. in.  „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Koordynatorzy: bibliotekarze

Polkowiccy Bibliotekarze – wykwalifikowana kadra zaskakująca pomysłami, kreatywnością, dbająca o niepowtarzalną atmosferę w Bibliotece.