Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Wspólne czytanie “Balladyny” Juliusza Słowackiego, tegorocznej lektury dziewiątej odsłony Narodowego Czytania, odbędzie się w sobotę 5 września br.