Polkowicka Biblioteka wraz z filiami w Jędrzychowie i w Tarnówku realizuje
ogólnopolski projekt czytelniczy Instytutu Książki pn.:

„Mała Książka – Wielki Człowiek. Przedszkolaki”

Informacja o projekcie:

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
wraz z rodzicami.

Na start dzieci otrzymają w prezencie wyprawki czytelnicze, na które składają się:

  • Książka „ Pierwsze wiersze dla…” lub „ „ Pierwsze czytanki dla…”,
  • Poradnik dla rodziców „ Książką połączeni…”,
  • Karta Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek .

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Podczas kolejnych wizyt w Bibliotece, zakończonych wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę biblioteczną do Karty. Po uzyskaniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest Biblioteka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W każdej wyprawce znajduje się broszura informacyjna dla rodziców/ prawnych opiekunów – „Książką połączeni..” , która przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Koordynator:

Małgorzata Dobrowolska

Jak przystąpić do projektu?
m-w-czlowiek-2