Kulturalne Bajeczkowo

Cykl 3 popołudniowych spotkań edukacyjno-animacyjnych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz rodziców/opiekunów rozwijających kompetencje kulturowe i społeczne.

Poprzez zabawę wprowadzimy najmłodszych w świat kultury i czytelnictwa oraz pokażemy rodzicom jak mogą pomagać dzieciom uczestniczyć w kulturze i kształtować nawyki czytelnicze. Warsztaty będą prowadzone przez instruktora doświadczonego w pracy z dziećmi w różnych obszarach kultury na kanwie literatury.

Spotkania są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025