Kształtowanie nawyków czytelniczych u dzieci nieczytających (0-6 lat) - spotkanie warsztatowe

W trosce o rozwój czytelnictwa wśród dzieci mieszkających na terenie Gminy Polkowice proponujemy bezpłatne zajęcia dla rodziców, nauczycieli przedszkoli, żłobka oraz bibliotekarzy.

Zajęcia realizujemy we współpracy z firmą Good Books, której celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce.

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025