Kolaż - Kształtowanie nawyków czytelniczych

13 października odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy, rodziców, nauczycieli przedszkoli i żłobka oraz osób pracujących z dziećmi, pn. “Kształtowanie nawyków czytelniczych u dzieci nieczytających (0-6 lat)”.

Podczas tego spotkania warsztatowego rozmawialiśmy na temat znaczenia czytania w życiu dziecka, inicjacji czytelniczej i roli rodzica w całym procesie. Przeanalizowaliśmy etapy rozwoju czytelniczego, potrzeby czytelnicze najmłodszych oraz rodzaje książek dla dzieci nieczytających. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się w praktyce z możliwościami wykorzystania w zabawie kości opowieści oraz stworzyć pacynki z ogólnodostępnych materiałów.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z powiatu polkowickiego – nasi partnerzy w szerzeniu czytelnictwa wśród najmłodszych. Gościliśmy bibliotekarzy z powiatu, nauczycielki polkowickich przedszkoli oraz żłobka, a także pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zajęcia zrealizowano we współpracy z firmą Good Books, której celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce.

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Good Books