Książka w grze- warsztaty projektowania gry mobilnej

Polkowicka Biblioteka w partnerstwie z Zespołem Szkół w Polkowicach zrealizuje ciekawe działanie dla młodzieży. Pod koniec października odbędą się  4 warsztaty projektowania mobilnej gry dla młodzieży, której punktem wyjścia będą motywy mitologii słowiańskiej na kanwie literatury. Gra docelowa będzie miała formę fabularyzowanego questu rozgrywanego z wykorzystaniem smartfonów graczy. Uczestnicy warsztatów w naszej Bibliotece w czasie zajęć przejdą cały proces projektowania gry pod kierunkiem wyspecjalizowanych instruktorów z ramienia firmy Good Books. Całość uzupełniona będzie niezbędnymi elementami obsługi technicznej – narzędzia Action Track.

Spotkania warsztatowe przewidziane są w dniach 25, 26, 28, 29 października 2021 roku. Premiera gry przewidziana jest na listopad bieżącego roku.

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Good Books