Plakat III Międzypowiatowy Konkurs Literacki „Opowiem ci o górniku”

Zapraszamy do udziału w III Międzypowiatowym Konkursie Literackim  „Opowiem ci o górniku”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych a jego tematem  jest przedstawienie w formie literackiej postaci górnika związanej z lokalną tradycją górniczą.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach

– szkoły podstawowe klasy I- III,

– szkoły podstawowe klasy IV- VIII,

– szkoły ponadpodstawowe.

Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście, opatrzyć godłem (słownym) oraz zaznaczyć kategorię i klasę, a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać dane ucznia i szkoły do dnia 26 listopada 2021 r. na adres Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie (prace literackie), z dopiskiem: konkurs ,,Opowiem ci o górniku’’.

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie

Organizatorami konkursu są Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Polkowicach, Centrum Kultury w Polkowicach oraz Miejsko- Gminna Bibliotekę Publiczną w Polkowicach

Termin składania prac: 26 listopada 2021r.

Ogłoszenie wyników: 6 grudnia 2021 r.

Wręczenie nagród nastąpi 8 XII 2021 r. o godz. 17.00. podczas uroczystej Gali w Centrum Kultury Wiatrak w Polkowicach