„Historia na 5 minut” to cykl rozmów z udziałem prof. Andrzeja Chwalby jednego z najwybitniejszych polskich historyków, autora ponad 30 książek, wieloletniego prorektora, dziekana Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Najważniejsze zdarzenia z historii Polski (maksimum wiedzy przy minimum słów – powtórka naszych dziejów) podana w sposób zabawny, przystępny, dowcipny z odrobiną pikanterii i uszczypliwości, gęsto kraszona humorystycznym komentarzem. Dyskusja w żartobliwym tonie o wielkich decyzjach i wielkich wydarzeniach naprawdę wielkich postaci.
Rozmowy które udowadniają , że historia może być po prostu świetną zabawą, mądrą rozrywką i intelektualną przygodą!!!

Zasady zabawy

  1. Każdego dnia na stronie internetowej Biblioteki www.mgbp.pl wyemitujemy dwie audycje “Historia na 5 minut”,
  2. Po wysłuchaniu audycji należy odpowiedzieć na pytanie umieszczone na stronie internetowej Biblioteki i na Fanpage MGBP w Polkowicach.
  3. Odpowiedzi należy umieszczać w komentarzu pod postem na Fanpage’u zawierającym pytanie.
  4. Do udziału w Zabawie można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania i odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na jedno pytanie z danego dnia.
  5. Każdego dnia w czasie trwania Zabawy zostanie wybranych dwóch zwycięzców, którzy jako pierwsi przyślą prawidłowe odpowiedzi.
  6. Wyniki będą podawane każdego roboczego dnia po emisji audycji i pytań na Fanpage’u Biblioteki

Pełny regulamin zabawy facebookowej


1. Krzywousty… ten okrutny. 04.12.2020 r.

Podaj nazwisko ojca Bolesława Krzywoustego

2. Testament Bolesława. 04.12.2020 r.

W którym roku zmarł Bolesław Krzywousty?

3. Król bez korony a jednak król. 05.12.2020 r.

Ilu synów miał Bolesław Krzywousty?

4. Herman von Salza – persona non grata. 05.12.2020 r.

Ile lat Herman von Salza był IV Mistrzem Zakonu Krzyżowców ?

5. Konrada Mazowieckiego wielka wina. 06.12.2020 r.

Podaj nazwę plemiona pogańskiego łupiącego Mazowsze Północne za czasów Konrada Mazowieckiego

6. Agnieszka Babenberg śląska Lady Macbeth. 06.12.2020 r.

Podaj narodowość Agnieszki Babenberg lub z jakiego kraju pochodziła Agnieszka Babenberg

7. Falsyfikat Kruszwicki. 07.12.2020 r.

Podaj imię Króla Węgier, który wypędził Krzyżaków ze swojego królestwa

8. Kazimierz Wielki i jego starania o pierworodnego. 07.12.2020 r.

Ile żon miał Kazimierz Wielki?

9. Przydomki królów. 08.12.2020 r.

Czy król Kazimierz Wielki sfałszował dokument papieski umożliwiający ślub z Jadwigą?

10. Jadwiga, i Królowa, i Święta. 08.12.2020 r.

Podaj nazwę dworu i państwa, na którym wychowywała się Jadwiga

11. Grunwald – bitwa o wszystko. 09.12.2020 r.

Podaj nazwę rzeki, którą spławiano zboże do Gdańska

12. Victoria Jagiełły. 09.12.2020 r.

Ilu rycerzy wojsk krzyżackich zginęło pod Grunwaldem?

13. Mity Grunwaldu cz. I. 10.12.2020 r.

Czy pod Grunwaldem walczyły chorągwie angielskie i francuskie?

14. Mity Grunwaldu cz. II. 10.12.2020 r.

Czy księciu litewskiemu Witoldowi zależało na ostatecznym pokonaniu Krzyżaków?

15. Hołd Pruski – zwycięstwo czy porażka? 11.12.2020 r.

Któremu z Polskich królów złożył hołd Albrecht Hohenzollern?

16. Ż jak żmija, H jak Hohenzollern. 11.12.2020 r.

Czy Albrecht Hohenzollern, elektor Prus był zakonnikiem?

17. Elektor Prus wrogiem Korony. 12.12.2020 r.

Który z królów Polski zmusił Albrechta Hohenzollerna do złożenia hołdu?

18. Prusy – pierwsze świeckie państwo świata.12.12.2020 r.

Podaj imię i nazwisko polskiego biskupa zdeklarowanego przeciwnika wzrostu potęgi Prus za czasów panowania Zygmunta Starego

19. Poplotkujmy o Barbarze i Zygmuncie. 13.12.2020 r.

Czy Barbara była wdową czy rozwódką w chwili poznania Zygmunta Augusta?

20. Romans Stulecia. 13.12.2020 r.

Czy królewicz Zygmunt August powiadomił swoich rodziców (króla Zygmunta Starego i Bonę Sforzę) o ślubie z Barbarą Radziwiłłówną?

21. Król Dojutrek. 14.12.2020 r.

Dlaczego Zygmunt August miał przydomek „Król Dojutrek”?

22. Zamoyski- gigant dyplomacji. 14.12.2020 r.

Podaj nazwę miasta we Włoszech, w którym studiował Jan Zamoyski.

23. Geniusz Hetmana. 15.12.2020 r.

Czy Jan Zamoyski otrzymał buławę hetmańską dożywotnio czy tylko na czas prowadzenia kampanii wojennych?

24. Zamoyski- superstar. 15.12.2020 r.

Czy Jan Zamoyski dochował się potomka płci męskiej?

25. Ścięty nie święty. 16.12.2020 r.

Podaj imię i nazwisko największego warchoła XVI wieku

26. Pycha Magnata. 16.12.2020 r.

Z czyjego rozkazu został ścięty Samuel Zborowski?

27. Liberum veto, oj tylko nie to! 17.12.2020 r.

Czy mieszczanie posiadali przywileje podobne szlachcie?

28. Ile kosztuje korona najwspanialszego państwa na świecie? 17.12.2020 r.

Za jaką kwotę Zygmunt III Waza chciał sprzedać Habsburgom koronę Obojga Narodów?

29. Powstanie Chmielnickiego. 18.12.2020 r.

W którym roku wybuchło Powstanie Chmielnickiego?

30. Nie wojenka, a wojna domowa. 18.12.2020 r.

Czy senator Adam Kisiel był kalwinem czy był wyznania prawosławnego?

31. Habsburg Królem Korony…Brr… 19.12.2020 r.

Podaj nazwę państwa, w którym urodził się Zygmunt III Waza?

32. Dar Króla przyczyną Potopu. 19.12.2020 r.

Jaki kraj darował Rzeczpospolitej Zygmunt III Waza?

33. Trzy błędy, trzy Rozbiory. 20.12.2020 r.

Królem, jakiego Państwa ogłosił się Fryderyk I Hohenzollern?

34. Na sukces trzeba zapracować, na klęskę…Też. 20.12.2020 r.

Kto podyktował zapisy tzw. Praw Kardynalnych?

35. Konstytucja 3 maja – majstersztyk. 21.12.2020 r.

Czy Konstytucja 3 Maja dowodziła, że Polska jest państwem niezawisłym?

36. Zamach stanu króla Poniatowskiego.21.12.2020 r.

Kogo przebrano za lokajów podczas ogłoszenia Konstytucji 3 Maja do pilnowania niesfornych posłów?

37.Siła dyplomacji równa sile armat. 22.12.2020 r.

Podaj nazwisko twórcy potęgi dyplomacji pruskiej ministra spraw zagranicznych.

38. Józef Poniatowski – bohater niemalowany. 22.12.2020 r.

Podaj nazwę miasta, w którym urodził książę Józef Poniatowski

39. Car Paweł, który nie chciał Rozbiorów. 23.12.2020 r.

Podaj imię cara Rosji, który uwolnił Tadeusza Kościuszkę z więzienia

40. Tron dla Bratanka Poniatowskiego. 23.12.2020 r.

Czy książę Józef Poniatowski był Marszałkiem Francji?