Fantastyczna biblioteka - grafika ze zdjęciem Stanisława Lema i informacjami na temat zabawy facebookowej

 Zabawa facebookowa dotycząca życia i twórczości Stanisława Lema.

Rok 2021 został ogłoszony rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji zapraszamy do udziału w zabawie na bibliotecznym profilu w serwisie Facebook. Codziennie w dniach od 2 do 11 sierpnia będzie publikowana jedna zagadka dotycząca pisarza. Spośród osób, które podadzą poprawne odpowiedzi na daną zagadkę, zostanie wylosowana jedna, która otrzyma książkę Stanisława Lema.

Upominki w postaci książek autorstwa Stanisława Lema zostały zakupione w ramach projektu “Kulturalny galimatias” z dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Kultura – Interwencje 2021”.

Zasady zabawy facebookowej Fantastyczna Biblioteka