Diagnoza - relacja

Diagnoza w bibliotece – dlaczego służy i jak ją przeprowadzić? Na te pytania i kilka innych poszukiwali odpowiedzi #bibliotekarze z Polkowic i powiatu polkowickiego podczas szkolenia pod okiem trenerki, Justyny Gorgoń. Prowadząca przybliżyła uczestnikom temat skutecznego przeprowadzania badań analitycznych od koncepcji do ewaluacji oraz połączenia metod jakościowych z działaniami animacyjnymi.

Zajęcia zrealizowane we współpracy z firmą Good Books, której celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce.

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

#ministerstwokulturydziedzictwanarodowegoisportu
Narodowe Centrum Kultury
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Polkowice

Good Books