Diagnoza społeczno-kulturalna
Zapraszamy do udziału w diagnozie społeczno-kulturalnej! 🙂
Realizujemy wielokanałowe badanie potencjału i kapitału kulturowego lokalnej społeczności, a także potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Polkowice pod kątem oferty bibliotecznej.

Kliknij i wypełnij ankietę – liczymy na Wasz głos i opinie. 🙂

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025