Bliżej Biblioteki

Warsztaty wspierające rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnościami w partnerstwie z Warsztatem Terapii zajęciowej w Polkowicach.

Zadanie “Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2021-2022).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025