19 września 2007 roku Uchwałą nr IX /99/07 Rady Miejskiej w Polkowicach powierzono Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach pełnienie zadań biblioteki powiatowej. W październiku 2007 utworzono Dział Instrukcyjno-Metodyczny, który prowadzi instruktor metodyczny – Natalia Moroz-Kiełbasińska. Dział zajmuje się organizowaniem szkoleń dla doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, promocją czytelnictwa i bibliotek w powiecie, wsparciem metodycznym dla podniesienia jakości usług bibliotecznych oraz merytorycznym podczas organizowania działań bibliotecznych.

Kontakt: tel.: 76 723 96 71
e-mail: n.moroz@mgbp.pl,
Skype: nvmkas


Polkowice 400x277

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
e-mail: mgbp_polkowice@mgbp.pl
www.mgbp.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteka-Polkowice-170497016369204/
Dyrektor: mgr Katarzyna Mich-Rutkowska
Sekretariat: tel./fax: 76 723 96 66

Filia nr 3 w Jędrzychowie

Jędrzychów 24 A
59-101 Jędrzychów
e-mail: filia3@mgbp.pl
Skype: anna.kulczyk2
tel.:+48 664 268 069

Filia nr 5 w Tarnówku

Tarnówek 9
59-101 Tarnówek
e-mail: filia5@mgbp.pl
Skype: filiatarnowek
Facebook: Biblioteka w Tarnówku
tel.: +48 664 268 049


Chocianów 400x300

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

ul. Tadeusza Kościuszki 5
59-140 Chocianów
sekretariat@biblioteka-chocianow.pl

https://www.facebook.com/bibliochocianow/
Dyrektor: mgr Kamil Lis

tel.: 76 818 55 80

GAWORZYCE 400x300

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

Biblioteka:
ul. Szkolna 211
59-180 Gaworzyce
http://www.gaworzyce.com.pl/sa/nasze-jednostki/gminna-biblioteka-publiczna.html
https://www.facebook.com/bibliotekagaworzyce?fref=ts
biblioteka@gaworzyce.com.pl
p.o. Dyrektor: Barbara Fartuszyńska
tel. 76 831 62 90


Grebocice 400x300

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach

Biblioteka:
ul. Kościelna 21
59-150 Grębocice
bibliotekagrebocickie@op.pl
www.grebocickie.pl
https://www.facebook.com/gmina.grebocice/
Kierownik biblioteki: Agnieszka Fiedorek
tel. 76 831 51 82


Przemków 400x292

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

Biblioteka:
ul. Plac Targowy 1 a
59-170 Przemków
https://pl-pl.facebook.com/Przemkowski-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Biblioteka-411463849041899/
bibliotekaprzemkow@wp.pl
Dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska
Zastępca Dyrektora POKiB
Dorota Chmielnicka
tel.: 76 831 90 19


Radwanice

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

ul. Sportowa 10
59-160 Radwanice
biblioteka.radwanice@onet.pl
https://www.facebook.com/gbpradwanice?ref=hl
Kierownik: Katarzyna Burzyńska
tel. 510 988 418