Ikonografika promująca akcję "Mała książka- wielki człowiek". Niedźwiedź czytający książkę. Fotografie przedstawiające dzieci słuchające Pani, która czyta książki.