Plakat przedstawiający opis usługi AUDIOBOOK DO DOMU

AUDIOBOOK DO DOMU czyli dostarczanie audiobooków dla czytelników będących trwale lub czasowo unieruchomionych, niewidomych i niedowidzących, seniorów zamieszkałych na terenie miasta.
Propozycja jest skierowana nie tylko do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale również do osób z ograniczeniem sprawności ruchowej. Dostarczaniem audiobooków do domu zajmują się pracownicy Działu Multimedialnego. Usługa ta jest bezpłatna.
Ustalona zostaje częstotliwość odwiedzin oraz limit wypożyczeń. Zgłoszenie zapotrzebowania i zamówienia audiobooków można dokonać mailowo i telefonicznie.

Regulamin usługi